Wskaźnik OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn stanowi w naszych realiach standardem? W który środek podejmuje się do ostatniej ról w naszych fabrykach?

O ile z potrzebie mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz większa suma zarządzających produkcją, o tyle trudno jest przeznaczyć życia w niniejszym kierunku mianem standardu. Z strony bogatego doświadczenia wdrożeniowego własnej marki mogę zobaczyć, że posiadamy raczej do czynienia ze standardami wewnętrznymi, właściwymi dla wszystkiej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym stanowiskiem w granic kraju. W jakiejkolwiek ze współpracujących z nami firm zatrudnieni są w mieszkanie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi biurami jest skomplikowane, ze względu na czerpanie z innych algorytmów liczenia OEE. Poleca wtedy na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w postępowaniach na rzecz poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej lub nie) w dziale metodologii połączonej z czystym jego wierzeniem. Jest stale dobrze do wykonania w niniejszym kierunku, oraz drinkiem z wyników wsparcia firmy DSR jest tak zachęcanie do użytkowania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co pozwala nam informacja wypływająca ze wskaźników OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to zwykły wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w bieżących momentach stanowi on dokładnie połączony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi możemy powodować działania doskonalące produkcję, kierując się na obszarach o najniższym wskaźniku. Poważnym problemem, wchodzącym na wiedzę idącą z interpretacji OEE, jest metoda polegania tego znaku. Powszechnie przyjęty w Polsce, uproszczony rozwiązanie jego czekania, polegający na żądaniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo materiałów do dostępnego czasu pracy maszyny idzie na rzeczenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada zawsze na początkowe pytanie: co jest źródłem odchyleń również na czym należy się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii idzie na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z kolejnego poziomu zarządczego może wyglądać diametralnie różnie. Z tematu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu oddano do zrealizowania konkretną partię towaru i wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w okolicach 100%. Ponieważ jednak maszyna ma okazja rzeczy w związku ciągłym zaś nie była obciążona w następnej części dzienie jej wskaźnik dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak dlatego zagregowane znane z prac zintegrowane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwalają na wykorzystanie holistycznego nastawienia do podejmowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej tkwią rezerwy do robienia wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest ograniczona z trzech różnych pozycje a toż dopiero w ich nazwie należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Liczba ta oznacza czas, w którym potrafimy maszynę wykorzystać. Wyliczana jest jak stosunek planowanego czasu działalności oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w momencie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, wyglądanie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a rzeczywistą jego działalnością itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność znana jak wykorzystanie maszyny. Istnieje więc po prostu stosunek czasu, w którym maszyna była czynna do momentu, w którym tak pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest sytuację wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z założeniami jakościowymi do każdych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podnoszenia wskaźnika OEE należy zacząć od wyznaczenia tych trzech wartości i dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w możliwościom przedsiębiorstwie posiada najwyższy przychód na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można zastosować aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w kategorie produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn i przyszłych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak również zastosowania uzależniona jest z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędne planowanie, i pamięta wpływ na kwotę wskaźnika OEE

W który środek trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT przychodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie ustępuje wątpliwości, że powszechne stosowanie metod komputerowych w przemyśle, będące u podstaw Przemysłu 4.0, zaś w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność tworzenia tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – stanowi toż w sobie znaczącą poprawę jakości w toku wyznaczania wskaźnika OEE. Stykanie się maszyn eliminuje błędy, idzie na obserwowanie i pracowanie żyć w momencie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z organizmami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do czynienia zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn. To kwestia najbliższej przyszłości i firma DSR pracuje ponad tym aktywnie w projekcie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments